• image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4

מי אנחנו

מטרת החברה – להיות זרוע תיווכית, מכירתית מקצועית של מגוון סוגי נכסים בהתיישבות הכפרית, מרמת הגולן בצפון ועד יישובי הערבה בדרום: נחלות במושבים, משקי עזר, בתים ומגרשים בהרחבות מושבים וקיבוצים, מגרש מפוצל מנחלה, בית על מגרש מפוצל מנחלה, בתים ומגרשים בישובים קהילתיים.
זאת תוך מקצועיות גבוהה, אמינות ויושרה ללא דופי.

קצת עלינו

נחלות / עתודות ארץ הינה חברת אחות של נחלת אבות. נחלת אבות הוקמה בשנת 2012 ועוסקת בפיצול נחלות והסדרות במושבים. לנחלת אבות ניסיון וידע רב שנרכש במהלך השנים בתחום המושבים בעיקר וכלל התיישבות הכפרית בישראל. הידע והניסיון מועבר אלינו לנחלות שעוסקת בכל תחום התיווך במגזר הכפרי בין אם מדובר בנכסים ברי רשות כמו נחלות במושבים ובין אם מדובר בבתים ומגרשים בחכירה לדורות (טאבו).

המורכבות של הנכסים שהינם בר רשות של בר רשות תחת רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) שהקרקע בפועל שייך לה, בשילוב עם החלטות המנהל המאפשרות תשלומי היוון, המאפשרים העברת הנכסים על שם הרוכשים לחכירה לדורות דורש ידע רב המצוי אצלנו, ובזהירות נאמר, אינו מצוי אצל מתווכים המכירים את השוק העירוני.

נשמח להיפגש אתכם פגישה שאינה מחייבת כדי להציע לכם את שירותי התיווך והמכירה שלנו בכל עת.